STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW
FOTOKLUB
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

strona oficjalna
CZŁONEK OPERACYJNY MIĘDZYNARODOWEJ FEDERACJI SZTUKI FOTOGRAFICZNEJ FIAP
REPREZENTANT POLSKI

HOME
NOWOŚCI
FOTOKLUB
FIAP
EDUKACJA
KONKURSY
WYSTAWY
LINKI
KONTAKT
O FIAP
TYTUŁY FOTO
TYTUŁY AV
KONKURSY
PATRONATINSTRUKCJE


OPŁATY

pieniądze należy wpłacić przed wysłaniem aplikacji

na rzecz FIAP:

 • 50 € (przy składaniu
      wniosku o tytuł)
 • 50 € (przy składaniu
      wniosku o wydanie
      Karty Fotografa
      FIAP po raz
      pierwszy)


  oraz
  na rzecz
  Fotoklubu RP:

 • 150,00 PLN


  numery kont TUTAJ

  Należy OBOWIĄZKOWO przesłać mailem
  potwierdzenia
  wszystkich wpłat do
  Oficera Łącznikowego FIAP
 • WNIOSEK
  O TYTUŁ
  AV-AFIAP/EFIAP

  dokumenty należy wysłać zarówno POCZTĄ, jak i MAILEM w następujacy sposób:

  dokumenty wysyłane POCZTĄ:

 • 1 egzemplarz
      wypełnionego
      i podpisanego
      wniosku o tytuł
 • kopie
      2 sekwencji AV
      (instrukcje ich
      przygotowania
      znajdują się obok)  należy wysłać
  na nazwisko
  Dorota Kycia
  i ADRES FOTOKLUBU


  dokumenty wysyłane MAILEM:

 • 1 egzemplarz
      wypełnionego
      wniosku o tytuł
      w formacie XLS
 • fotografia
      paszportowa w jpg.

      200dpi
      comp. 10
      max. 1MB.
 • kopie
      potwierdzenia
      wpłat  należy przesłać
  na adres
  dkycia@poczta.onet.pl

 • WNIOSEK O
  WYDANIE KARTY
  FOTOGRAFA FIAP

  dokumenty w formie plików cyfrowych należy wysłać MAILEM (preferowane), albo ewentualnie zwykłą pocztą nagrane na płytę CD (niezalecane),
  w następujacy sposób:


  dokumenty wysyłane MAILEM:
  preferowane

 • wypełniony wniosek
      w formie pliku DOC
      lub PDF
      (kod kraju P02)
 • kopia
      potwierdzenia
      wpłaty
 • fotografia
      paszportowa w jpg.

      200dpi
      comp. 10
      max. 1MB.

  należy przesłać
  na adres

  dkycia@poczta.onet.pl  ewentualnie w/w pliki nagrane na płytę CD można wysłać zwykłą pocztą
  na nazwisko
  Dorota Kycia
  i ADRES FOTOKLUBU • TYTUŁY FIAP (audio-wizualne)

  NOWE zasady obowiązujące od 1 stycznia 2011 roku
  stare zasady obowiązujące w latach 2002-2010 [»]  UWAGA!

  Formularze wniosków o przyznanie tytułów FIAP zostały przetłumaczone na język polski. Jednak w dalszym ciągu wymagane jest wypełnienie danych w języku angielskim lub francuskim. Formularze można pobrać ze strony FIAP: =>http://www.fiap.net/docs_distinctions.php-->

  [tłumaczenie formularzy:
  Dorota Kycia - Oficer Łącznikowy FIAP]

  FIAP PHOTOGRAPHER'S LIFE CARD

  Każdy kandydat do fotograficznego tytułu FIAP musi być posiadaczem Karty Fotografa FIAP.
  Opłata za wydanie Karty (po raz pierwszy) wynosi obecnie 50 €, które należy przesłać na konto FIAP oraz 150 PLN, które należy przesłać na konto Fotoklubu RP.
  W czasie późniejszego występowania z wnioskami o nowe fotograficzne tytuły, Karta Fotografa FIAP zostanie zastąpiona nową za darmo, pod warunkiem, że kandydat prześle fotografię i nowy formularz, podając numer aktualnej karty.
  We wnioskach o odznaczenia, na stronie "A" formularza, obowiązkowo muszą zostać podane tytuły FIAP i numer Karty Fotografa.

  [tłumaczenie i opracowanie: Joanna Maria Rybczyńska]

  W celu uhonorowania wybitnych osób znanych w dziedzinie fotografii, International Federation of Photographic Art (FIAP) stworzyła następujące wyróżnienia:

  • Dla artystów uprawiających twórczość audio-wizualną:
  Artysta FIAP / Audio-Visual AV-AFIAP
  Excellence FIAP / Audio-Visual AV-EFIAP
  FIAP Master / Audio-Visual AV-MFIAP

  • Dla tych, którzy przez swoją pracę na rzecz fotografii lub własne osiągnięcia przyczynili się do rozwoju FIAP lub fotografii w ogóle:
  Excellence FIAP for Services Rendered ESFIAP
  Honorary Excellence FIAP HonEFIAP


  Tylko krajowe stowarzyszenia zrzeszone we FIAP i mające opłacone roczne składki członkowskie, mogą przedstawić swoich członków, jako kandydatów do tytułów FIAP.
  Tylko one biorą odpowiedzialność za sprawdzenie dokumentów wysyłanych do FIAP. Oficjalny przedstawiciel krajowego stowarzyszenia musi podpisać wszystkie zgłoszenia. Wszystkie wnioski muszą być zgłoszone na formularzu zgodnym ze wzorem otrzymanym od FIAP i muszą być wypełnione w jednym z oficjalnych języków FIAP.


 •  Tytuł Artysta FIAP / Audio-Visual (AV-AFIAP)  [ ROZWIŃ ]

 •  Tytuł Excellence FIAP / Audio-Visual (AV-EFIAP)  [ ROZWIŃ ]

 •  Tytuł FIAP Master / Audio-Visual (AV-MFIAP)  [ ROZWIŃ ]


  [tłumaczenie: Dorota Kycia, FIAP LO]
  [opracowanie: Joanna Maria Rybczyńska]

 • WAŻNE INFORMACJE
  • Jeżeli dwóch autorów współpracowało w realizacji sekwencji audio-wideo, punkty przyznanych akceptacji zostaną podzielone między dwóch autorów (współpraca więcej niż dwóch autorów nie jest akceptowana).

  • Jeżeli wniosek o przyznanie tytułu zostanie odrzucony, wnioskodawca musi czekać co najmniej rok przed złożeniem nowego wniosku. Kandydat musi wysłać aktualizację dokumentacji oraz, w razie potrzeby, inne prace fotograficzne. Musi on ponownie uiścić opłatę za wniosek.

  • Ponieważ FIAP jest federacją fotograficzną, wszystkie sekwencje audio-wizualne wykonane w celu uzyskania tytułów FIAP, muszą dawać niepodważalne dowody fotograficznych kompetencji osoby ubiegającej się o tytuł. To kryterium będzie oceniane przez Audio-Visual Service.

  • Każda płyta CD wysłana do FIAP, musi być opisana.
   - Imię, nazwisko i adres autora
   - Tytuł pracy i rok realizacji
   Wszystkie te dane muszą być napisane bardzo czytelnie.

  • Bez względu na to, czy tytuł FIAP zostanie przyznany czy nie, przesłane prace stają się własnością FIAP. Staną się one częścią dziedzictwa artystycznego FIAP i mogą być wykorzystane do utworzenia kolekcji.
  [tłumaczenie: Dorota Kycia, FIAP LO]
  [opracowanie: Joanna Maria Rybczyńska]

  NIEKTÓRE DEFINICJE

  Międzynarodowa impreza pod patronatem FIAP:
  każda audio-wizualna impreza organizowana we współpracy i zgodnie z zasadami regulaminu "Patronat FIAP" oraz "Uzupełnienia do imprez Audio-wizualnych" i ma przyznany patronat przez FIAP Patronage Service.

  Audio-Visual Service:
  serwis wyznaczony przez FIAP Directory Board

  Sekwencja audio-wizualna (sekwencja AV lub diaporama):
  seria statycznych cyfrowych obrazów, przygotowanych do projekcji (poprzez komputer, rzutnik multimedialny i nagłośnienie) w z góry ustalonej kolejności wraz z muzyką, tekstem i/lub dźwiękiem oraz efektami przenikań.

  Karta identyfikacyjna:
  zawiera wszystkie niezbędne informacje techniczne potrzebne do pokazu sekwencji (standardowy formularz z Audio-Visual Service).

  Akceptacja:
  każdy audio-wizualna sekwencja, która została wybrane do włączenia do publicznej prezentacji i potwierdzona przez jury imprezy

  [tłumaczenie: Dorota Kycia, FIAP LO]
  [opracowanie: Joanna Maria Rybczyńska]

  O przyznanie tytułów FIAP
  należy starać się za pośrednictwem FOTOKLUBU RP
  :

  STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW
  FOTOKLUB RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
  ul. Mokotowska 9
  00-640 Warszawa

  Wszelkich informacji udziela:
  Oficer łącznikowy FIAP - Dorota Kycia dkycia@poczta.onet.pl
  odznaka AFIAP

  odznaka EFIAP
  odznaka MFIAP

  DO POBRANIA


  TYTUŁ
  AFIAP / EFIAP

  formularz wniosku
  w formacie XLS

  (tłum. Dotota Kycia)


  TYTUŁ
  AFIAP / EFIAP

  załącznik do wniosku
  w formacie XLS
  KARTA
  FOTOGRAFA FIAP

  formularz wniosku
  w formacie XLS

  | HOME | WYSZUKIWARKA | KONTAKT | MAPA SERWISU | REDAKCJA |
  Copyright © by FOTOKLUB RP. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. DESIGN © Joanna Maria Rybczyńska