STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW
FOTOKLUB
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

strona oficjalna
CZŁONEK OPERACYJNY MIĘDZYNARODOWEJ FEDERACJI SZTUKI FOTOGRAFICZNEJ FIAP
REPREZENTANT POLSKI

HOME
NOWOŚCI
FOTOKLUB
FIAP
EDUKACJA
KONKURSY
WYSTAWY
LINKI
KONTAKT
REGULAMINY
WYNIKI  
Patronat
Fotoklubu RP

KONKURS

  FOTOFERIA INTERNATIONAL EXHIBITION 2011  
nadsyłanie prac: do 15 maja 2011
organizator: Fotoferia Club, Rafał Kowalkowski
strona konkursu: http://www.fotoferia.pl
kontakt: SALON@FOTOFERIA.PL
patronat: Fotoklub RP
/dodano: 7.01.2011/


W konkursie zostaną przyznane 22 medale i 38 wyróżnień. Około 35% prac zostanie zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej.
Konkurs przeprowadzony będzie zgodnie z wymaganiami praktykami organizacji Amerykańskiego Towarzystwa Fotograficznego (PSA).
Patronem konkursu w Polsce jest Fotoklub RP oraz Fotoferia Club.
Patronem medialnym konkursu jest miesięcznik FOTO i magazyn Photoshop.
Medale wyróżnienia ufundowała firma Krauz Studio.

W konkursie wyznacza się dwie sekcje należące do kategorii PSA CPID:

(1) Open Color - kolor
(2) Open monochrome - monochrom

Wszystkie zdjęcia zaakceptowane do wystawy pokonkursowej będą brane pod uwagę jako dorobek Autora przy ubieganiu się o tytuły PSA w tej kategorii.
Nie ma ograniczeń tematycznych w żadnej z sekcji. Sekcja monochrome musi odpowiadać definicji udzielonej na końcu formularza.
Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 4 prace w każdej sekcji, czyli łącznie 8 zdjęć.
Zgłoszone prace będą oceniane online.
Konkurs jest otwarty dla każdego, jednakże zgłoszona praca może zostać odrzucona, gdy sponsor lub jego przedstawiciel, w niektórych uzasadnionych przypadkach stwierdzi, że praca jest niezgodna z zasadami warunkami konkursu.

JURY
 • Rafał Kowalkowski, Dyrektor konkursu, PSA Region 27 Director
 • Joanne Stolte , APSA, EPSA, AFIAP. Reprezentant PSA, PSA Membership Vicepresident
 • Maciej Duczyński, AFRP, 60 medali, 60 wyróżnień 1200 akceptacji zdjęć do wystaw pokonkursowych PSA/FIAP.
 • Leszek Paradowski, 40 medali, 72 wyróżnienia i 800 akceptacji zdjęć do wystaw pokonkursowych PSA/FIAP
 • Dr Katarzyna Bruzda, redaktor naczelna miesięcznika FOTO

OPŁATY

 • 10 PLN za jedną sekcję
 • 20 PLN za dwie sekcje

  Zgłoszenie bez dokonanej wpłaty nie będzie brane pod uwagę. Opłaty dokonuje się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zgodnie z podaną instrukcją (przelew bankowy, karta kredytowa).
  ZNAKI WODNE

  Nazwisko, imię, nick autora, tytuł zdjęcia nie mogą się pojawić na żadnym widocznym miejscu zdjęcia z zachowaniem wszystkich praw autorskich.
  WARUNKI UCZESTNICTWA

  Zgłoszone prace muszą być fotografiami wykonanymi przez uczestnika konkursu z użyciem technik fotografii tradycyjnej (skany w formie pliku cyfrowego) lub fotografii cyfrowej. Zgłaszając prace do konkursu Uczestnik jednocześnie potwierdza, że dane prace są jego własnością zezwala na publikację ich części lub całości bez dodatkowych opłat. Dotyczy to:
 • wystaw prac związane z konkursem
 • publikacji w wydawnictwach związanych z konkursem
 • katalogu zawierającego wyróżnione większość zaakceptowanych zdjęć (katalog będzie dostępny na stronach portalu Fotoferia.pl) Żadne z powyższych postanowień nie będzie kolidować z prawami autorskimi. Uczestnik oświadcza, że jest pełnoletni. W przeciwnym wypadku oświadcza, że posiada pisemną zgodę rodziców/opiekunów na udział w konkursie.
  KATALOG Katalog on-line zawierający wyróżnione zaakceptowane zdjęcia będzie dostępny na stronach portalu Fotoferia.pl.
  NAGRODY

  Sekcja OPEN COLOR

  Nagrody PSA: Gold Medal; Silver Medal; Bronze Medal; 9 Honorable Mention Ribbons

  Nagrody Fotoferii Gold Medal; Silver Medal; Bronze Medal; 5 Medals of Excellence, 5 Honorable Mentions (zagraniczni uczestnicy), 5 Honorable Mentions (polscy uczestnicy)

  Sekcja MONOCHROME

  Nagrody PSA: Gold Medal; Silver Medal; Bronze Medal and 9 Honorable Mention Ribbons

  Nagrody Fotoferii Gold Medal; Silver Medal; Bronze Medal; 5 Medals of Excellence, 5 Honorable Mentions (zagraniczni uczestnicy), 5 Honorable Mentions (polscy uczestnicy)
  TYTUŁY PRAC

  Limit znaków dla tytułów zdjęć wynosi 35. Każde zdjęcie musi posiadać unikalny tytuł. Zapis tytułu musi być zgodny z alfabetem angielskim.
  ZDJĘCIA CYFROWE

  Maksymalne wymiary zdjęć to 1400 pikseli (w płaszczyźnie poziomej) i 1050 pikseli (w płaszczyźnie pionowej). Zdjęcia o wymiarach większych niż podane będą automatycznie odrzucane przez system. Mniejsze wymiary zdjęć są akceptowane jednak zaleca się dostosowanie do warunków konkursu.

  Maksymalna waga pliku w formacie jpg to 800 kb.
  NAZWY PLIKÓW

  Nie ma potrzeby nadawania nazw poszczególnym plikom. System sam wygeneruje odpowiednią nazwę na potrzeby konkursu.
  KALENDARZ KONKURSU

  Przyjmowanie prac - 15 Maj 2011

  Ocena Jury - 25 Maj 2011

  Wyniki - 30 Maj 2011

  Katalog - 30 czerwiec 2011

  Wystawa - 15 lipiec 2011


  WYSTAWA PRAC

  Zdjęcia zaakceptowane do wystawy pokonkursowej zostaną umieszczone na stronach portalu Fotoferia.pl. Publiczna wystawa zdjęć odbędzie się w Kołobrzegu.
  LISTA UCZESTNIKÓW

  Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i przesłaniu zdjęć uczestnik otrzyma potwierdzenie drogą e-mail z danymi autora. Uprasza się o weryfikację zamieszczonych danych, w przypadku problemów i błędów zalecany jest kontakt z Dyrektorem Konkursu. Status uczestnictwa (zgłoszenie i weryfikacja płatności) zostanie umieszczony na stronie konkursu salon.fotoferia.pl. Raport zawierać będzie ostatnią i następną datę uaktualnienia, prosimy nie oczekiwać natychmiastowego wpisania na listę.
  DEFINICJE

  Open

  Tematyka zdjęć w tej kategorii jest otwarta. Do tejże kategorii zaliczyć można zdjęcia natury poddane modyfikacjom programowym, zdjęcia sportowe, reporterskie i wszelkie inne, jednak finalny obraz powstały w wyniku obróbki musi składać się tylko i wyłącznie z elementów których autorem jest osoba zgłaszająca daną pracę. Wszelkie zmiany graficzne dokonane na danej fotografii muszą być wykonane tylko i wyłącznie przez osobę zgłaszającą daną pracę do konkursu.

  Monochrome

  Fotografia czarno-biała zawierająca gamę odcieni szarości od bardzo ciemnych (czerń) po bardzo jasne (biel) jest pracą monochromatyczną z różnorodnymi odcieniami szarości. Praca czarnobiała poddana całościowo tonacji koloru pozostaje w dalszym ciągu pracą monochromatyczną i będzie wydrukowana w czarnobieli w katalogu wydawanym przez salon pod patronatem FIAP. Praca poddana miejscowo tonacji lub w której miejscowo dodany jest kolor jest uznawana za fotografie kolorową (polichromatyczną) może być rozpatrywana jako praca w kategorii „kolor" i jako taka będzie wydrukowana w katalogu wydawanym przez salon pod patronatem FIAP. •   REJESTRACJA
  oraz
  FORMULARZ 

  ON-LINE
  na stronie FOTOFERIA CLUB  | HOME | WYSZUKIWARKA | KONTAKT | MAPA SERWISU | REDAKCJA |
  Copyright © by FOTOKLUB RP. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. DESIGN © Joanna Maria Rybczyńska