STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW
STRONA ARCHIWALNA
FOTOKLUBU RP

ZAPRASZAMY NA www.fotoklubrp.org
CZŁONEK OPERACYJNY MIĘDZYNARODOWEJ FEDERACJI SZTUKI FOTOGRAFICZNEJ FIAP
REPREZENTANT POLSKI

HOME
NOWOŚCI
FOTOKLUB
FIAP
EDUKACJA
KONKURSY
WYSTAWY
LINKI
KONTAKT
O FRP
•  STATUT
•  WŁADZE
•  CZŁONKOWIE
•  CZŁONKOWIE    ZBIOROWI
•  PRZYJMOWANIE
•  OPŁATY
•  WYRÓŻNIENI
•  PATRONAT
•  KRONIKA
•  PLIKI

POLECAMY

Walny Zjazd Fotoklubu RP

19 października 2013

O FOTOKLUBIEFotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców

powstał w 1995 roku.
Zrzesza artystów fotografów (fotografików), twórców fotografii artystycznej.
Nawiązuje do tradycji Fotoklubu Polskiego, którego głównym celem było rozwijanie fotografii artystycznej, nazwanej przez Jana Bułhaka - fotografiką.
Statutowym celem działania Fotoklubu RP jest rozwój i upowszechnianie fotografii artystycznej oraz współuczestniczenie w rozwoju kultury. Stowarzyszenie reprezentuje interesy twórcze i zawodowe swych członków.

Statutowe cele Fotoklub RP spełnia udzielając patronatu merytorycznego oraz inspirując i współorganizując wydarzenia fotograficzne o zasięgu krajowym i międzynarodowym, takie jak: konkursy, plenery fotograficzne, wystawy. Stowarzyszenie dba również o należyte uhonorowanie dorobku osób związanych z fotografią, nadając tytuł honorowy "Zasłużony dla Fotografii Polskiej" oraz medale "Za fotograficzną twórczość".
Fotoklub RP jest członkiem operacyjnym i reprezentantem Polski w Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej (FIAP) z siedzibą w Paryżu (Francja). Pośredniczy w uzyskiwaniu tytułów artystycznych i honorowych FIAP.

Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców uczestniczy również w wychowaniu przez sztukę, współpracując z Placówką Kultury Fotograficznej Fundacji "Fotografia dla Przyszłości". Współpraca odbywa się w zakresie prowadzenia edukacji artystycznej w dziedzinie fotografii, tj. szkoleń, zajęć warsztatowych, seminariów, organizowanych na terenie Placówki, w tym także w Wyższym Studium Fotografii, którego ukończenie zostało uznane za wyższe wykształcenie w dziedzinie fotografii po raz pierwszy w Polsce.

Indywidualni twórcy zawodowi, stanowiący trzon Stowarzyszenia to ponad 250 fotografików. Do Fotoklubu RP należy również blisko 1500 miłośników sztuki fotograficznej. Fotoklub RP zrzesza, jako członków zbiorowych i wspierających, stowarzyszenia fotograficzne oraz firmy wspierające rozwój fotografii.
Prezesem Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Twórców Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej jest jego założyciel, Mieczysław Cybulski AFRP zdfp AFIAP , pełniący tę funkcję od 1995 roku.

[oprac. jmr 2011]

POLECAMY

| HOME | WYSZUKIWARKA | KONTAKT | MAPA SERWISU | REDAKCJA |
Copyright © by FOTOKLUB RP. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. DESIGN © Joanna Maria Rybczyńska