STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW
FOTOKLUB
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

strona oficjalna
CZŁONEK OPERACYJNY MIĘDZYNARODOWEJ FEDERACJI SZTUKI FOTOGRAFICZNEJ FIAP
REPREZENTANT POLSKI

HOME
NOWOŚCI
FOTOKLUB
FIAP
EDUKACJA
KONKURSY
WYSTAWY
LINKI
KONTAKT
O FRP
•  STATUT
•  WŁADZE
•  CZŁONKOWIE
•  CZŁONKOWIE    ZBIOROWI
•  PRZYJMOWANIE
•  OPŁATY
•  WYRÓŻNIENI
•  PATRONAT
•  KRONIKA
•  PLIKI

POLECAMY
STATUTSTATUT
FOTOKLUBU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
STOWARZYSZENIA TWÓRCÓWI. POSTANOWIENIA WSTĘPNE   [ ROZWIŃ ]

II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA   [ ROZWIŃ ]

III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI   [ ROZWIŃ ]

IV. WŁADZE FOTOKLUBU RP   [ ROZWIŃ ]

V. MAJĄTEK FOTOKLUBU RP   [ ROZWIŃ ]

Sąd Wojewódzki w Warszawie VII Wydział Cywilny i Rejestrowy postanowieniem z dnia 14 listopada 1995 roku zarejestrował Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej - Stowarzyszenie Twórców i wpisał do Rejestru Stowarzyszeń w Dziale "A" pod pozycją RST - 2686.

Zmiany statutu uchwalone przez Walny Zjazd Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej - Stowarzyszenie Twórców w dniu 27 maja 2000 roku, Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny i Rejestrowy postanowieniem z dnia 23 sierpnia 2000 roku (Syg. akt VII Ns Rej. st. 1035/00) wpisał do rejestru.

Walny Zjazd FRP w dniu 18 września 2004 roku dokonał zmian w statucie. Sad Gospodarczy XIX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego wpisał zmiany w dniu 28 grudnia 2005 roku do rejestru KRS 0000129800.
(Syg. spr. WA.XIX NS-REJ.KRS/25568/5/23.

POLECAMY

| HOME | WYSZUKIWARKA | KONTAKT | MAPA SERWISU | REDAKCJA |
Copyright © by FOTOKLUB RP. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. DESIGN © Joanna Maria Rybczyńska